tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
1. a gay/bi-sexual that uses wrestling to get to men's bodies when they are sweaty
"d00d are you wrestling putzu today?"
"nah man, all he does is grab my balls"
viết bởi neatfreak47e457yhfd 06 Tháng mười một, 2008
 
2.
being jacked or awsome
yor such a putzu
viết bởi chi chi williams 06 Tháng chín, 2008