Top Definition
Term that was coined from Elliott Morgan of SourceFed that indicates, the act of tweeting on one's mobile device, while peeing.
I was pweeting, but I accidentally dropped my phone into the urinal.
viết bởi RageBeast 26 Tháng tư, 2012
Photos & Videos
Tweeting while peeing.
Person 1: Man, I dropped my phone while pweeting yesterday.

Person2: Dude that sucks, always be careful while pweeting.
viết bởi Hallway44 26 Tháng tư, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×