Top Definition
Term that was coined from Elliott Morgan of SourceFed that indicates, the act of tweeting on one's mobile device, while peeing.
I was pweeting, but I accidentally dropped my phone into the urinal.
#pweeting #sourcefed #elliott morgan #peeing #tweeting
viết bởi RageBeast 26 Tháng tư, 2012
Photos & Videos
Tweeting while peeing.
Person 1: Man, I dropped my phone while pweeting yesterday.

Person2: Dude that sucks, always be careful while pweeting.
#peeing #tweeting #sourcefed #twitter #awesome
viết bởi Hallway44 26 Tháng tư, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×