tìm từ bất kỳ, như là boo:
 
1.
The width of the vagina.
Dude, what's your pwidth?
viết bởi The Sexual Wizard 15 Tháng tư, 2011