tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A adjective describing utterly amazing fantastic awesomeness.
That's a pretty pwnlicious idea.
viết bởi Patches of Oceangal. 04 Tháng tư, 2011