tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Q-tits = Breast feeding tits that look like this> QQ
On the subway I got a really good look at this 20ish Hispanic woman's Q-tits when she was nursing and she dropped her little baby blanket.

QQ
viết bởi Mike Bozdog 19 Tháng sáu, 2006