tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Someone who is pure evil.
that guy is so qayyam.
viết bởi habibi 12345 29 Tháng năm, 2009

Words related to Qayyam

arafat asshole cunt evil hammad