Top Definition
Four times
Person 1: If two times is said as "twice" and three times is "thrice," then what is four times?

Person 2: What?

Person 1: Quadrice.

Person 2: Oh.
#grammar #english #pumpernickel #western union #tamagotchi #macaroni and cheese #mules
viết bởi Wyatt Edwards 26 Tháng năm, 2010
four pieces of rice
The African boy was quadrice.
#quad #rice #four #frugal #donation
viết bởi l$357$/!.7!4.73!:72!73!:72!:72 22 Tháng hai, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×