tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Adj. Possessing the qualities of one Thomas Regan.
Stop being such a Quaker oatmeal.
viết bởi Chanasty 20 Tháng hai, 2014