tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A man that is so good looking he can turn an otherwise straight man gay. Immediately.
Brody: Brad Pitt looks pretty good for his age.
Tex: Yeah, he's a real queer jerker.
viết bởi Paleki09 26 Tháng sáu, 2013