tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
gay in a degrading manner (pr. kwer-guh-fag)
Man, you a quergafag dog
viết bởi Chris D. Young 19 Tháng hai, 2007

Words related to Quergafag

bitch fag faggot gay homo