tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
hard headed. fun. down to earth. normally sexy. CRAZY! random. lazy as hell
we had a quesenberry night
viết bởi that quesenberry girl 20 Tháng tám, 2008

Words related to Quesenberry

crazy fun lazy random sexy