tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A sneaky or discrete wank.
Sam just went for a quesh,
viết bởi S.Ellis 11 Tháng ba, 2009
 
2.
a wet queef
Tina was so wet last night that she queshed during sex
viết bởi mariah69 15 Tháng tư, 2009