tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
That one awkward person in a group.
That guy is such a Queze
viết bởi Chronic_Tacos 24 Tháng năm, 2010