tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
very cool, or surprisingly awesome
OMG Quick Orgasm! (When you hear something cool)
viết bởi buggybouncer 10 Tháng một, 2011