Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
A fart from your penis.
Oh shit Cooter Jones just let a Qwelch out.
viết bởi Capiton caption 21 Tháng bảy, 2009
18 4
 
2.
A fart from your penis.
Oh shit Cotter Jones just Qwelched, that shit smells.
viết bởi capiton caption 21 Tháng bảy, 2009
7 3