tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Someone who is a little on the strange side.
Yo blud that kid is a bit of a qwepper. Eh heh hehehehe!
viết bởi Qwepman 13 Tháng tư, 2011