tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Adding random letters, numbers an symbols in a phrase or text, posted on a Forum.
jack: Omg, his car is awesome lolsd\!!!!1!!!1!!!!1111!!!wrktftftftzzz.

Jill: Stop Qwerting !
viết bởi loadrunner 21 Tháng mười hai, 2008