tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Raped In The Anus
Dude, you totally just R.I.T.A!
viết bởi J.T. Rita 19 Tháng ba, 2009

Words related to R.I.T.A

anal sex butt sex fail pwnd rape