tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
when things are random
yesterday woz v randomable
viết bởi 3mmaagus3fa 06 Tháng tám, 2010