tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Acronymn for Run A Train On Robin Convention .
All of us are going to the RATORC this year.
viết bởi 211 17 Tháng ba, 2004