Top Definition
rest in peace
RIP (anyone)
viết bởi Snoopy to the D-O-double-G 31 Tháng một, 2004
(verb) to inhale a hit of marijuana
Can I have a rip off that doobie?
viết bởi Anonymous 15 Tháng mười một, 2002
rest in peace
viết bởi toilet 01 Tháng tám, 2003
1) To inhale marijuana smoke (usually from a bong).
2) To extract the data on a CD or DVD to a hard disk.
1) Holy shit, Eric, that was the biggest bong rip I've ever seen!
2) Do you mind if I borrow and rip that CD?
viết bởi Geist 07 Tháng năm, 2005
Rest In Peace you dumbasses...
R.I.P. Pac, Biggie, and Pun
viết bởi L Dizzle 14 Tháng tư, 2005
v. to use software to turn songs on a cd into mp3s ready for download
v. to get taken or cheated
Mike ripped the whole Ludacris cd and put it on Kazaa before it came out in stores.

That bitch sold me fake Guccis! I got so ripped off!
viết bởi dmplesUT 12 Tháng mười hai, 2002
hoe, slut, easy female
Man, Sherika is a rip! She let every ni**a hit!
viết bởi baby grl 21 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×