Rest in Piss. Commonly mistaken for Rest in Peace.
I'm sicker than sick them niggas they gotta admit when I
grab my shit you either gone or get caught with a hot one
nigga so rest in piss

R.I.P.
viết bởi Alone in Hell 30 Tháng sáu, 2009
Rip, fuck bet, Rip...
"Bro just rip"
"Who says bet anymore fags..RIP out"
viết bởi Jewcrew 14 Tháng chín, 2004
any action relating to anything.
Do you wanna rip and get a sandwich?
Do you guys wanna rip?
Did you rip her or what?
viết bởi Clark Kiesling 16 Tháng năm, 2005
a cigarette.
Let me get a rip from you.
Do you have any rips?
viết bởi Chad Deese 17 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×