tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Dou language; in dou it translates to english, ROFL, which means rolling on floor, laughing, see also dou, and 1888d
<dou> ROF1, PUP, YOU GOT 1888D OLOLOL
viết bởi Ri 13 Tháng mười một, 2003