tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Roll on floor throwing up
Uggh im so sick i fell like ROFTU.
viết bởi TTYL JK IS 26 Tháng chín, 2010