Top Definition
Read The Fucking Google, implies that when the manual (hard copy) is unavailable (See RTFM) - that the person should show some initiative and look it up on Google instead of wasting everyone else's time by asking them.
Joe: Hey what's the default IP for this modem?
Andy: RTFG!
viết bởi LitchNet 16 Tháng hai, 2011
"Read the f***ing Google". See also: RTFM, RTFS.
An example of RTFG in action:

Q:"What does the GBM algorithm do?"
A: "RTFG!"
viết bởi oboeguy 06 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×