tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Internet chat abrivation similar to ASAP meaning "Right The F*ck Now".
I need your reply RTFN!
viết bởi Robotz 05 Tháng hai, 2006