tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
R U A N G
are you a nigger
"RUANG"
"Hell yea i am"
viết bởi Word10000001life 14 Tháng năm, 2004