tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
the best fu*kers in the world i u Beograd.
Rabote? Those fu*kers are the best.
viết bởi phototropist 24 Tháng năm, 2012