tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
ethnic culture, background, or affiliation
What's your racenicity?

I'm black, fool.
viết bởi JDW2011 25 Tháng bảy, 2009