tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The facial hair grown at a young age depending on one's race.
Carlos began to grow racial hair at 10 years old whereas Matt began to grow facial hair at 17 years old.
viết bởi KTHershe 11 Tháng ba, 2011