tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
71.
Rad
a cigarette
Can I bum a rad?
viết bởi randomstoner 15 Tháng năm, 2003
 
72.
Rad
To be sexually aroused by the same gender.
'Rad, man!' Meaning in essence, 'I want to dip my schlong in your arse dude.'
viết bởi Ubermensch 10 Tháng tư, 2005