To Quit
Bye
viết bởi Rads 25 Tháng ba, 2003
a cigarette
Can I bum a rad?
viết bởi randomstoner 15 Tháng năm, 2003
To be sexually aroused by the same gender.
'Rad, man!' Meaning in essence, 'I want to dip my schlong in your arse dude.'
viết bởi Ubermensch 10 Tháng tư, 2005
Rad coming from radical, (putting an emphasis on cool or awesome) the word was developed from skaters and surfers from late 70's -early 80's coming from California, Los Angeles. i.e see movies's from the early- mid 80's (Rad & Gleaming the Cube).
That kick flip was rad!
viết bởi SweatP 11 Tháng năm, 2016
1: Something that should be left in the 90s

2: Something to avoid in Fallout
1: Man: That's so rad!

His friend: Die

2: "Shit, I'm getting lots of Rads right now"
viết bởi Dodo9879 30 Tháng sáu, 2016
Short version of radical. It means cool.
Dude 1: Whoa, that new bike o' yours so rad, man!
Dude 2: Thank ya, bro.
viết bởi NachoNeko 04 Tháng sáu, 2015
Ratchet and dirty. Those ratchet girls who are just nast as fuck
Damn,that girl that sits next to me is r.a.d. as fuck
viết bởi JoieG 28 Tháng một, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×