tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The worst band know to man in the world
radical disorder sucks!!
viết bởi Abraham ponce 12 Tháng một, 2005