Top Definition
Somebody who is all out awesome and portrays a certain image that is accepted through certain groups, cults; etc.
"I love you! You're so radtastical!."
viết bởi Samantha Sadler 05 Tháng ba, 2006
2 more definitions
(adj.) a word that describes something that is so far beyond amazing that this is the only word to describe it.
Teacher: Does anyone know what the synonym for-

Jack: RADTASTICAL!

Teacher: No, Jack. And you really should really start raising your hand-

Jack: -BUT, I DO!

Teacher: Yes, Jack. AS you're blurting out what you have to say. So does anyone know the synonym for- oh- I guess you're right, Jack.

Jack: RADTASTICAL *:D*
viết bởi bleyw&trippy 08 Tháng một, 2010
Amazing, radical, the greatest
That movie is radtastical.
viết bởi MacAttack 04 Tháng năm, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×