tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A futuristic term for something ultra cool.
Dude1: Bro, did you see that trick?
Dude2: HECKYEAH, that was Radulient!
viết bởi keatonstroh 05 Tháng một, 2012