tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Masterbating while playing pokemon and taking a dump.
Dude, I think Jeremy is in the bathroom doing the Raines Shuffle.
viết bởi Carandil 08 Tháng sáu, 2010