Top Definition
The effect cold water has on a man's ball sack.
"That shower was freezing, my balls have totally shrivalled to raisinets."
viết bởi The Puerto Rican Jew 27 Tháng năm, 2005
The little, brown, and sloppy end of a blunt that remains after almost the entire blunt has been smoked.
"Eyyo...blunts almost done, pass me dat Raisinet. Ah fuck it, take it back, I cant hit it without burning my fingers."
viết bởi Dr. Dec 22 Tháng hai, 2008
A young black person.
Dude, check out that black couple's baby over there... it looks like a Raisinet!
viết bởi Alex Bia 14 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×