tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Ghee worshipper. Loves to indulge himself with ghee and has found many uses for it.
I am a rajdave.
viết bởi urbanites 15 Tháng năm, 2011