tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Someone with 1 eyebrow,a unibrow
damn is dat a rajh growing on your face
viết bởi Yea yea eeee 20 Tháng mười, 2010