tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
A rampage, killing spree, or pubstomp conducted with accompanying reggae music.
Crank up that Dread Zeppelin, I'm feeling a rampagae coming on.
viết bởi The Hobosock 15 Tháng năm, 2013