tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the shimmer or beauty in a female's eyes
Yo nigga, her eyes are Randazzling!
viết bởi Brandon,Jason 11 Tháng sáu, 2006

Words related to Randazzling

beauty eyes goodlooking hot shimmer