Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
To be or feel random.
There is alot of randomasity in this room with my niggas.
viết bởi Wowserszz 16 Tháng mười, 2008
0 1

Words related to Randomasity:

alot my niggas room this