tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Someone so good looking and fabulous enough to be raped.
That girl I just saw was totally rapetabulous.
viết bởi JohneyQ 06 Tháng tám, 2008

Words related to Rapetabulous

fabulous forced good looking pretty rape sex