tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A girl who has a rash on her face. And knows it.
"She's just a rash girl and she knows it"

(tO tHe TuNe Of DrAkE - HoLd On WeRe GoInG hOmE)
viết bởi Super Turf 23 Tháng mười, 2013