tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An asshole with a moist inflamed red rash in and around the cracks.
Oh na na suck my rash hole!!
viết bởi Pauliepig 27 Tháng tư, 2011