tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
v. To steal something that does not belong to you.
I Rasharded A Don Zaloog.
viết bởi rashard jackson 12 Tháng tư, 2007