tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The supreme 1337n355
Hey, you r t3h Rat Guy!
viết bởi Rat Guy 14 Tháng mười, 2003