tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
That fine, tight, wet pussy!!!
"Yo girl, you got that ratch pussy?"
"Vote yes for ratch pussy!"
viết bởi Dino dicks 02 Tháng năm, 2013