tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A ghetto bitch whose attitude is physically visible.
I'd date LaRhonda but she frontin' too much ratchetude.
viết bởi DoboroXdisco 15 Tháng năm, 2013