Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To create batch files across a range of files
I'm going to Ratchify those files!?!?!!1!?!?
viết bởi d347hm4n 08 Tháng chín, 2008
1 9

Words related to Ratchify:

1337 batch programming ratchet words