tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
1. A state of in-completion

2. The act of mediocre tech-ery
He really Ratchisoned that server installation.
viết bởi Soneji 07 Tháng chín, 2012